Kansalaisaloite, on aika aktivoitua!

Aloitin kiropraktikolla käynnit kun muutin tänne Barcelonaan.

Alussa kävin parin kuukauden ajan pari kertaa viikossa nyt käyn kerran viikossa.
Haluan tässä kertoa, että tästä on ollut minulle merkittävää hyötyä.
Minulle ei perinteinen fysioterapia sovellu muun muuassa voimakkaan spastisuuden takia. Voimakas lihasjäykkyys aiheuttaa kipeytymistä kun jäseniä “väännellään”.

Kiropraktiikka on täällä, toisin kuin Suomessa, vanha ja paljon käytetty hoitomuoto. Kiropraktikon koulutus on 5 vuotinen ja pitää sisällään paljon yhteistä lääkärikoulutuksen kanssa. Kyse ei ole mystisestä nikaman niksauttajasta. Uskon että tästä on apua useille muillekin.

Nyt silmiini osui kansalaisaloite.fi sivuilla kansalaisaloite kiropraktikon hoidon saamiseksi KELA-korvauksen piiriin.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1802

Aloite on varsin hyvin laadittu, siitä selviää monta yksityiskohtaa asian tiimoilta.

Tämä aloite ei etene jos se ei tavoita riittävää ihmismäärää. Parissa viikossa ei kovinkaan monta kannatusilmoitusta ole tullut, koska asia ei saa julkisuutta.

Jos tämä osittainkin osui, käytä pari minuuttia ja kannata aloitetta.

Voit tehdä sen helposti ja tunnistautumisen tarvitaan vain verkkopankki tunnukset.

Saa (pitää) jakaa…

Kiitos!
Pedro

Read More

Lääkekannabiksen tilannekatsaus

Suomessa tilanne lääkekannabiksen suhteen on kaksijakoinen.

Ensinnäkin lääkekannabisvalmisteet Bedrocan, Bedica ja Bediol (Bedrocan BV, Netherlands) on hyväksytty käyttöön erityisluvallisena. Tämä mahdollistaa lääkekannabiksen käytön sen jälkeen kun muut vaihtoehdot on kokeiltu ilman toivottua hoitovastetta.
Suomessa on myös myyntiin hyväksytty kannabis valmiste Sativex (GW Pharma Ltd), mutta Suomessa sen käyttöaihe on rajattu MS-taudin aiheuttaman spastisuuteen.

Toisaalta ongelmaksi on muodostunut lääkärikunnan verrattain negatiivinen asennoituminen ja koulutuksen puute lääkekannabikseen liittyen. Suomesta on käytännössä mahdotonta saada resepti julkisen terveydenhuollon kautta. Lisäksi vain noin kaksikymmentä (0,001%), lääkärikunnastamme on koskaan kirjoittanut lääkekannabisreseptin. Suomessa on lääkäreitä noin 20 000. (n. 3,6 lääkäriä/1000 asukasta, väestö n. 5,5 miljoonaa, vuosittain Suomessa koulutetaan n. 550 uutta lääkäriä (2015) ). Lääkäreiden jakauma eri osissa maata on suuri.
Myös lakiin kirjattu potilaan itsemääräämisoikeus toteutuu vaillinaisesti potilaan toivoessa lääkekannabishoitoa. Toki lääkärin oikeus kieltäytyä hoitotavasta, jota hän ei tunne, on vahva ja perusteltu. Lääkäri yksin on vastuussa antamastaan hoidosta.
Huomattavaa on myös se että asetuksella (733, 16.10.2009) annettu erityislupakäytäntö on astunut voimaan 1.11.2009. Tätä aiemmin koulutetut lääkärit eivät tunne erityislupakäytäntöä koulutuksensa kautta. Tämä on merkittävä asia, koska käytännössä yli 90% lääkäreistä ei tunne erityislupakäytäntöä, erityislupaehtoja eikä ole koskaan erityislupaa hakenut. Syy tähän on siis lähinnä tiedotuksessa ja koulutuksessa.

Kyse on myös periaatteessa siitä ettei Suomalainen lääketiede hyväksy lääkekannabiksesta tehtyjä tutkimuksia, moittien niitä liian suppeaksi. (Tutkimuksen laajuus ja osallistujamäärät.)
Näin ollen yksittäisen lääkärin on hyvin vaikea lähteä taistelemaan yleistä käsitystä vastaan, vaikka hän olisi suopea lääkekannabikselle. Myös yleinen poliittinen asenne on samoilla linjoilla.

Fimea (Finnish Medicine Agency) omalta osaltaan vaikeuttaa lääkäreiden tiedonsaantia. Fimean sivuilta (Fimea.fi) tulisi löytyä tiedot kaikista erityisluvallisista valmisteista. Näin ei kuitenkaan ole, kannabisvalmisteita ei löydy, vaikka syytä asiaan on FIMEAlta tiedusteltu. Tämä (Fimea.fi) on kuitenkin ensimmäinen paikka josta lääkäri yrittää etsiä lisää tietoa erityisluvallisista lääkkeistä ja erityisluvasta.

Yksityinen lääkäriseura Duodecim laatii Suomessa viralliset käypähoitosuositukset. Duodecim ei sanallakaan mainitse mahdollisuudesta käyttää lääkekannabista mihinkään aiheeseen, missään tilanteessa. Duodecim yksityisenä terveysalan toimijana on vahvasti lääketeollisuuden vaikutuksen alainen etenkin aktiivijäsentensä kautta.
Tämä on käytännössä toinen tie tutustua käytettävissä oleviin hoitovaihtoehtoihin.

Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys Ry. (Laakekannabis.fi) on julkaissut sivuillaan muutamia esimerkkejä Fimean hyväksymistä erityislupahakemuksista ja huumausaine-resepteistä eri käyttöaiheisiin. Tämä on tehty lääkäreitä avustavassa mielessä, koulutuksen vajavaisuutta ja lisätiedotusta ajatellen.

Vuoden 2016 alussa Suomessa astui voimaan lainmuutos, koskien EU/ETA alueella koulutuksensa saaneiden EU/ETA alueen kansalaisia olevien lääkäreiden toimivaltuuksia Suomessa. Heidän koulutuksensa hyväksytään (EU-direktiivin mukaisesti), mutta ilman kielitaitoa heille ei myönnetä toimivaltuutta. Tämän kielitaitoon perustuvan hyväksymismenettelyn voimaan astuminen estää käytännössä EU/ETA alueen lääkekannabikseen perehtyneiden lääkärien työskentelyn Suomessa. Tämän kaltainen suppea erikoislääkärin toimi olisi kuitenkin järjestettävissä mainiosti joko englanninkielellä tai tulkin avustuksella. Tämän muutoksen takana on Valvira (National Supervisory Authority for Welfare and Health (Finland)).

Seuraava askel Suomessa on YKn huumausaineyleissopimuksen (1961) mukainen kannabisviraston perustaminen.
Kannabisviraston perustaminen mahdollistaa lääkekannabiksen kasvatuksen ja myynnin uudelleen organisoinnin kansallisella tasolla.
YKn huumausaineyleissopimuksen mukainen kannabis virasto on jo perustettu EU-alueella esim. Hollannissa ja Saksassa sekä on perusteilla useissa muissa EU-maissa.

Keskusteluissa STMn (Ministry of Social Affairs and Health) kanssa on käynyt ilmi ministeriön hallitukselta saamat ohjeet jäädyttää kaikki uusi lainsäädäntötyö lukuunottamatta hallituksen kärkihankkeita. Täten asia ei etene normaalia lainsäädäntötietä.

Kannabis virastoon liittyvää lakialoitetta (kansalais aloite) työstetään paraikaa, sen odotetaan valmistuvan syksyyn 2016 mennessä. Lakialoitteen eteneminen eduskuntaan vaatii 50 000 kansalaisen tuen 6 kuukauden sisällä. Lain voimaan astuminen on mahdollista aikaisintaan noin vuosi tämän jälkeen (2018).

Kannabis virastolla on mahdollista tehdä tuotantosopimuksia eri toimijoiden kanssa. Lääkekannabiksen tuotanto tämän hetkisellä kulutuksella työllistäisi Suomessa n. 3-4 henkeä. Tulevaisuudessa todennäköisesti noin 10-20 henkilöä. Lääkekannabiksen myynti olisi järkevintä keskittää siihen erikoistuneisiin liikkeisiin, muutoin myyntipakkaus ja logistiikka kustannukset nostavat merkittävästi lääkekannabiksen hintaa. Perinteinen apteekki jakelu ei ole tehokkain ja taloudellisin tapa jaella lääkekannabista. Lääkekannabiksen jakelu eroaa merkittävästi perinteisestä lääkejakelusta. Myöhemmässä vaiheessa, maanlaajuisen jakelun (10-20 toimipistettä) voidaan olettaa työllistävän 40-100 henkilöä.

Onneksi kansan keskuudessa mielipiteet ovat muuttumassa ja näin myös poliittinen mielipide tulee muuttumaan. Tämä on omiaan muuttamaan myös lääkärikunnan asennetta.

Read More

Vastaus syöpäpotilaalle

Xxx Xxxxxxx kirjoitti 24.1.2016 kello 10.40:

Hei, olisin kysellyt lääkekannabiksen saamisesta lääkäriltä kun kyseessä on eturauhassyöpä ja se on levinnyt jonkun verran. Potilaalle ei voida tehdä leikkausta ja säteilyhoitoakaan ei suositella. Kuitenkin jotain pitäisi yrittää ja on paljon tutkimuksia kannabisöljyn käytöstä ja sen positiivisista vaikutuksista myös terminaalitapauksissa. Mitkä ovat mahdollisuudet saada lääkekannabista tällaisessa tilanteessa? Onko kannabisöljyyn mitään mahdollisuuksia Suomessa ja jos ei niin onko kokemuksia ulkomaista? Mitä voisi suositella?
Terveisin
Xxxx Xxxxxxx

 

 

Heip Xxxx,

Tämä on laaja ja moneltakin osin kiistanalaisen aihe. Jos aloitan ihan perusteista.

Lääkekannabis tarvitsee Suomessa erityisluvan. Tämä siksi ettei lääkekannabisvalmisteita ole tuotu markkinoille samaan tapaan kuin muita lääkkeitä, eli pitkien testauksien ja tutkimusten kautta, joka on varsin kallis tapa. Koska kannabis on luonnontuote, toki runsaastikin jalostettu, sen patentoiminen on mahdotonta ja näin kukaan (lääketeollisuus) ei ole halukas maksamaan noista tutkimuksista… Tätä taas vastustajat käyttävät hyväksi sanomalla ettei tutkimus näyttöä ole. Kannabiksen hyödyistä tehdyt tutkimukset ovat usein perinteistä lääketutkimustaan suppeampia, niin määrältään kuin metodeiltaan.
Tämä on siis selitys miksi lääkäri sanoo ettei näyttöä oikein ole. Ja se tavallaan onkin näin perinteisessä mielessä. Mutta näissä pienemmissä tutkimuksissa on selvästi todettu että kannabis auttaa moniin vaivoihin, joihinkin enemmän, toisiin vähemmän… Lääketeollisuus on myös masinoinut joitain suppeita tutkimuksia lähinnä omia intressejä ajatellen, lähinnä pyrkimyksenään osoittaa kannabiksen lääkinnällisen vaikutukset mahdollisimman heikoiksi.
Viimeaikoina on esille tullut muutamia tutkimuksia joissa kannabiksen on esitetty vaikuttavan syöpäsolujen toimintaan niitä hillitsevästi. Samalla tiedetään että kannabis lieventää kipua sekä lisää ruokahalua.
Nämä kolme asiaa yhdessä on ymmärtääkseni erinomainen vaihtoehto syöpäpotilaalle. Vaihtoehtona on sytostaateista johtuva pahoinvointi ja sitä kautta ruokahaluttomuus jota täydentää opiodi pohjaisten kipulääkkeiden sivuoireena esiintyvä suoliston toiminnan hidastuminen.
Kuvitteleppa syöväsi jotain, kun jatkuvan pahoinvoinnin lisäksi kärsit pahasta ummetuksesta jota on kestänyt viikkoja.
Painon lasku ja voimien katoaminen on usein varsinainen syy elintoimintojen loppumiseen. Tätä on ainakin mahdollisuus viivästyttää. Ja näin saada elämän laadun kannalta lisää parempia hetkiä.

En tiedä kuinka kannabisoljyä (Lääkinnälliseenkäyttöön tehtyjä kannabis öljyjä kutsutaan CBD-öljyksi koska CBD on se monista kannabioideista jolla on eniten vaikutusta lääkinnällisesti.) on saatavilla Suomessa.
Ulkomailta valmisteita on saatavilla, monista on poistettu kokonaan THC-komponentti joka aiheuttaa psykoaktiiviset vaikutukset. Toki nyt on myös muistettava että CBD vaimentaa THCn vaikutusta ja kerrotaan että jos CBD/THC suhde on 1:1 niin päihtymistilaa ei tule. Toki samalla on muistettava se että kannabiksen vaikutus perustuu useiden kannabioidien yhteisvaikutukseen ja ehkä siitä syystä Suomessakin lääkkeenä myytävä CBD valmiste Sativex ei ole saavuttanut suosiota. (Sativex sumutteen käyttöaihe on myös rajattu MS-taudin aiheuttamaan spastisuuteen.)
CBD öljyt ovat varsin hinnakkaita.
Minulla kokemusta ei niistä ole, mutta olen aikeissa tutustua asiaan, uskon että niistä olisi minullekin hyötyä lähinnä niin että voisin korvata osan kukasta öljyllä ja näin pienentää THC/CBD suhdetta. Bedrocan valmisteessa jota Suomessa käytän on THC 22% ja CBD 1%. Eli tämän 1:1 opin mukaan voisin lantrata kukkaa reilusti tuolla öljyllä. Lantraaminen tosin nostaisi lääkeannokseni hintaa… CBD öljy on kukkaa kalliimpaa.

Noh, nyt sitten mahdollisuuteen saada näitä valmisteita.

Kuten alkuun totesin kannabis valmisteet ovat erityisluvallisia. Kuka tahansa lääkäri voi niitä kirjoittaa, erityisluvan ehtona on yksinkertaisesti se, että potilaalla on jo kaikkia myyntiluvallisia valmisteita tai valmistetyyppejä kokeiltu ilman toivottua vastetta.
Esim kipu potilaalle ja usein myös syöpäpotilaalle tämä tarkoittaa ettei aspiriinin ja ketoriinin jälkeen ole perusteltua siirtyä oxicodoniin ja siitä kannabikseen, vaan tuossa ennen ja jälkeen oxicodoniin olisi kokeiltava hieman muitakin…
Fimea hyväksyy erityisluvan yleensä lääkärin ympäripyöreän lausunnon, – kaikkea on jo kokeiltu ilman hyvää vastetta. Jossa lisäksi myös on lueteltu muutama viimeinen kokeiltu lääkevalmiste.

CBD valmisteiden saatavuudesta Suomessa en tiedä. Netti on niitä pullollaan ja täällä Barcelonassa jossa talvet asun, on niitä rohdoskaupoista saatavissa.
Netistä tilatessa on muutama ongelma. Suomeen on kielletty maahantuomasta lääkkeitä, huumausaineita, yli kahdenkymmenen euron lähetyksiä ilman alv suorittamista. Tästä seuraa ettei tiedä kuinka tulli suhtautuu CBD öljy pulloon, ja että se maksaa kuitenkin sen verran että todennäköisesti jää tulliin alvin suorittamista varten, eli tämä muukin sitten tutkitaan ja hutkitaan. Epäilen että tulli takavarikoi CBD öljyn vaikkei siihen välttämättä perusteita olisikaan.

Tiedän myös että jotkut kuituhampun kasvattajat ovat kokeilleet CBD öljyn valmistusta teollisuuteen menevän kuituhampun ylijäämäosista. Mutta en tiedä onko näitä öljyjä yleisesti myynnissä. Jotkut luontaistavara kaupat toivottavasti osaavat auttaa. Myyväthän ne ymmärtääkseni hampun siemeniä elintarvikkeina käytettäviksi ja mahdollisesti myös siemenistä voi puristaa öljyä.

Terminaali vaiheessa on kiusallista jos kaikkia lääkevalmisteryhmiä ei ole käyty jo lävitse.
Fimea osaa lukea lääkärin lausuntoa “kaikkea mahdollista on jo kokeiltu” eikä tiettävästi ole hylännyt erityislupahakemuksia kuin muutamassa erityistapauksessa joissa syyt on olleet selkeästi muualla.

Suomessa on parisen kymmentä lääkäriä jotka ovat kirjoittaneet lääkekannabisreseptejä.
Julkinen sektori kipuklinikat mukaan luettuna ei aloita kannabishoitoa.
Lääkärin löytäminen tulee olemaan suurin haaste, syyt ovat tiedonpuute, asenteet, kollegoiden asenne, työnantajan asenteet.
Jotkut yksityiset lääkäriasemat ovat kieltäneet lääkäreiltään erityisluvalliset hoitotoimenpiteet vastuuvakuutus ehtoihin vedoten.
Joten jos vain sattuu olemaan joku puolituttu lääkäri niin sitten on jo helpompaa, koska kukaan ei tule tietämään kun yhden kaksi reseptiä ja erityislupahakemusta täyttää. Toki lääkärin olisi hieman perehdyttävä asiaan vaikka netin avustuksella, koska lääkäri on vastuussa siitä mitä hoitoa hän potilaalleen suosittelee.
Näin minut opasti alkuun espanjalainen lääkäri täällä Kataloniassa…
– Annostus on helppoa, noin puolet kevyttä päihtymistuntemuksia aiheuttavasta annoksesta pari kertaa päivässä on valtaosalle potilaista toimiva (usein 0,5g/vrk/100kg jaettuna kahteen annokseen aamuin/illoin).
(Samalla tulee testattua kevyt pilvi, ihan noin kokemuksen vuoksikin. Toki en joutunut itse nostamaan annosta niin korkealle ennen kuin huomasin kivun lievittyvän. Minun huom!)
Järkevintä on aloittaa pienestä annoksesta (0.1g) ja pikkuhiljaa lisätä annosta. Kun tuon määrän sekoittaa lämpimään oliiviöljytilkkaan antaa pari minuuttia muhia ja laittaa korpun tai muun sellaisen päälle. Näin vaikutus on hidas ja pitkäaikainen, näin ollen paras hoidollisessa mielessä. Viikon välein lisätään annosta kunnes havaitset kipujen vaimentuneen tai annos päihdyttää, jolloin oikea annos on noin puolet tästä. –

On huomattavaa että esim. kroonisten kipujen kohdalla voi vaikutuksen alkaminen viedä kuukauden kaksi aloituksesta joten pitkäjännitteisyys on tarpeen. Annosta on nostettava hitaasti jotta päihtymys tunne tulee hallitusti jos annosta joudutaan nostamaan sinne asti ennen lääkevaikutuksen havaitsemista.

Kannabis on yksi hyvä vaihtoehto, Suomessa erityisluvallisena vain yleensä viimeinen.

Lääkekannabis ei eroa huumausaineeksi käytettävästä kannabiksesta. Kannabis lajikkeita on useita satoja, joissa kaikissa THC ja CBD pitoisuudet vaihtelevat runsaasti. Monet lääkekäyttäjät vannovat kuka minkäkin lajikkeen puoleen. Jotkut lajikkeet väsyttävät ja näin auttavat nukahtamaan ja rentoutumaan (Stone) jotkut taas tuovat rentoutta ja pirteyttä (Hi). Lääkkeenä käytettäessä annostus on pienempi mutta näitä yleis vaikutuksia on mahdollista kevyesti havaita myös lääkeannoksilla. Lääkekannabis lajikkeeksi usein käsitetään sellainen lajike jossa CBDtä on tavanomaista enemmän (>3%) ja THC taso matalahko (<12%). Täällä Espanjassa ei Suomessa kaupan olevaa Bedrocan valmistetta ole saatavilla vaan ostan kannabikseni “klubilta”. Täällä on systeemi sellainen että kaupunki on täynnä yksityisiä klubeja joista saa laillisesti ostaa kannabista myös viihdekäyttöön. Klubit myöntävät lääkekäyttäjälle jolla on resepti jopa 30% alennuksen kannabiksesta jota siis täällä saa vapaasti “pössytellä”. Lääkekannabis ei eroa siis mitenkään tästä pössyttely käyttöön tarkoitetusta. Toki annostukset vaihtelevat eri lajikkeiden välillä, mutta potilaan on täällä opittava valitsemaan oikeaa vahvuutta olevaa lääkettä ja annostelemaan sitä oikein.
Onneksi kaikki myytävä kannabis on testattua, joten THC ja CBD pitoisuudet on tiedossa.

Huomion arvoista on myös se että kun näytin Suomesta tuomani Bedrocan purkin espanjalaiselle lääkärilleni hän kommentoi että aivan liian vahvaa (korkea THC pitoisuus vertaa mainitsemani 1:1 oppi).

Täältä saa ensimmäisen reseptin syöpä-diagnoosilla heti. Annan tarvittaessa lääkärin yhteystietoja.

Toivottavasti tästä on apua.

Terveisin
Pedro Viljanen
+34 684 070 447
+358 400 416 355 vain SMS viestit!
info@laakekannabis.fi
www.laakekannabis.fi

Liity jäseneksi yhdistyksemme!
Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys Ry
Rek. 202.274 Y-tunnus 2314874-5
Jäsen maksu 20€/vuosi.
Maksetaan tilille FI27 5491 0220 0826 50
Viestikenttään: Nimi ja yhteystiedot.

Read More

Mikä mättää?

Näkemyksiä miksi lääkekannabiksen määräämistä eri sairauksien oireiden hoitoon olisi helpotettava.

Keskustelin tänään pitkään lääkintöneuvos Markus Henriksonin kanssa, hän toimii Valviran valvontaosastolla ja hän kertoi ettei hoitokäytäntöjen ohjeistaminen kuulu Valviran toimialaan vaan sitä hoitaa lääkäriseura Duodecim.
Alla olevat asiat otin esille niin Henriksonin, Valviran lakimies Inkeri Ylitalon sekä Duodecim seuran toimituspäällikkö Raija Sipilän kanssa tänään käymissäni keskusteluissa.

Yhteydenottoni aihe ja huoli oli se, kuinka nyt yli sata, ilman lääkäriä jäänyttä potilasta, voi saada heistä riippumattomista syistä, heiltä evätyn lääkityksen takaisin.

Nyt valtaosa resepteistä (epävirallinen tieto n.120 kpl) on yhden lääkärin kirjoittamia. Näin lääkäri joutuu liian usein tilanteeseen jossa on harkittava hoidon aiheellisuutta ja virhemahdollisuus kasvaa.

Tilanteeseen auttaa reseptinkirjoitus kynnyksen madaltaminen ja ohjeistus oikeasta toiminta mallista. Tämä ei tarkoita nykyisistä perusteista luopumista vaan objektiivisen tiedotuksen lisäämistä. Kannabishoito olisi saatava periaatteessa samaan asemaan muiden lääkehoitojen kanssa. Erityislupa käytäntö ei sinällään ole ongelma mutta lääkekannabiksen käyttö tilanteessa jossa muut kipulääkkeet eivät sovi potilaalle yleistyy vääjäämättä muiden kivunhoitoon käytettyjen lääkevalmisteiden sivuoireiden aiheuttamien moninaisten haittojen vuoksi. Myös viranomaisten pyrkimykset vähentää opiaattipohjaisten kipulääkkeiden käyttöä vie asioita tähän suuntaan. On toki hämmentävää jos erityislupien määrä kasvaa mittavasti ja erityisluvasta tulee jokapäiväistä. Tähän liittyy myös muut aiheet joihin lääkekannabiksen on todettu vaikuttavan positiivisesti ja lieventäen sairauden oireita.
Erityislupien voimakas kasvu viimevuosina kertoo ainoastaan siitä että tietoisuus kannabiksen toimivuudesta monien sairauksien aiheuttamien oireiden lievittäjänä on saavuttanut runsaan joukon potilaita, jotka eivät ole saaneet riittävää apua perinteisistä lääkevalmisteista.

Lääkärikunnalla on suuri kynnys kirjoittaa reseptiä. Yleisenä pelkona on lääkärioikeuksiin puuttuminen jopa niiden menetys joka on hyvin raskas uhka. Valviran lakimies Inkeri Ylitalon mukaan tämä on perusteeton pelko ja nyt esille nousseessa tilanteessakin seuraus oli hänen mukaansa ainoastaan huomautus ja ohjeistus.

Valtaosa lääkäreistä ei tunne erityisluvan ehtoja, he eivät ole koskaan sellaista kirjoittaneet. Lääkärikoulutuksessa erityislupa saa varsin pienen huomion. Tietoa asiasta ei löydy Duodecim sivuilta tai muista julkaisuista. Omituista on myös se että erityisluvallisista valmisteista ei löydy tietoa Fimean sivuilta. Mistä lääkäri voi saada tarvitsemaansa informaatiota. Ainoastaan Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys Ry:n sivuilta ( laakekannabis.fi ) löytyy esimerkit muutamasta reseptistä ja erityislupa hakemuksesta. On eriskummallista että lääkärien opastus jää potilasyhdistyksen työksi.

Henkilökohtaisesti olen saanut useammalta lääkäriltä hyvin epämääräisen kuvan heidän käsityksistään kirjoittaa kannabisresepti ja erityislupahakemus. Onpa eräs Suomen johtavista neurologisista todennut kirjallisesti minulle että “Paikalla ei ole ketään jolla olisi oikeutta kirjoittaa kannabisreseptiä.” Tässä on selvyyden vuoksi todettava ettei voimassa olevan lainsäädännön mukaan lääkekannabisreseptin ja erityislupahakemuksen kirjoittamisen edellytys ole minkäänlainen erikoistuminen. Se käy siis keneltä tahansa yleislääkäriltä jos vain muut erityisluvan ehdot aiemmista lääkehoidoista ja niiden toimimattomuudesta täyttyvät. Toisaalta eräät johtavassa asemassa olevat lääkärit suorittavat varsin omaperäistä infomointia kannabishoidoista

( http://www.uusisuomi.fi/terveys/101096-kuka-hyotyy-laakekannabiksesta )

, laajalle levinnyt käsitys on että lääketeollisuuden vaikutus näihin kommentteihin ja kollegoiden ohjeistamiseen on merkittävä.

Tilanne helpottuu potilaiden kannalta merkittävästi jos asiaan perehtyneiden lääkärien määrä tiedotuksen ja koulutuksen myötä kasvaa. Potilaan ei tarvitse matkustaa toiselle puolelle Suomea tapaamaa lääkäriä. Toisaalta lääkärin ei tarvitsisi arkailla potilaan mahdollisuuksia uusiin konsultaatioihin, ajatellen matkaa ja kustannuksia. Kuitenkin kiitettävä osa lääkärikunnastamme ajattelee potilasta. Kaikki tämä tuo kannabishoidon hallintaa normaalimmalle tasolle. Tämä oli selkeästi myös Valviran toive.

Tutkimuksen (Hakkarainen 2014, Kukkaa pukkaa) mukaan Suomessa on noin 4000-6000 kannabiksen kotikasvattajaa joiden pääasiallinen tarkoitus on lääkekäyttö. He ovat syrjäytyneet julkisesta terveydenhoidosta eivätkä voi mennä lääkärin konsultaatioon kertomaan vaivoistaan ja hoidostaan. Tämä edistää tilannetta jossa sairaus voi kehittyä salassa hyvin pitkälle ja paljastua vasta kun peli on menetetty ja hoitokustannukset alkavat kohota merkittävästi. Tämä on merkittävä seikka terveydenhoitokustannusten ja potilasturvallisuuden kannalta. Juuri tälläisiin epäkohtiin nykyinen valtioneuvosto on viisaudessaan päättänyt puuttua.

Tutkimus puutteeseen vetoaminen on takapajuisuutta. Yllättävää ei myöskään ole että valtaosan lääketutkimuksesta kustantaa lääketeollisuus. Ei tarvitse ihmetellä miksi tutkimuksia ei ole, kun lääketehtaiden mahdollisuus luonnonlääkkeen patentoimiseen on olematon. Toisaalta tutkimuksia on, mutta usein ne on tehty hieman toisin kuin lääketeollisuuden kustantamat tutkimukset. Näin monet lääkekannabista vastustavat toimijat pyrkivät vähättelemään näitä hieman toisin tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia.

Kannabiksen pitkäaikainen historia lääkekasvina, WHO:n asiantuntijakomitean kesällä 2014 julkaiseman raportti “Cannabis and cannabis resin. Information document.” Ja YK:n huumausaineyleissopimukseen kirjatut lääkekäytön sallivat poikkeukset huomioon ottaen, kannabista on kohdeltava monilta osin poikkeuksellisesti verrattuna muihin lääkevalmisteisiin. Tämä on yleismaailmallinen trendi, onko Suomen taas tultava jälkijunassa vanhoillisten asenteiden takia.

On mielenkiintoista nähdä kuinka nämä ajatukset saavat tuulta purjeisiin, ainakin käydyissä keskusteluissa vastaanotto tuntui vähintäänkin ymmärtävältä. Seuraan mielenkiinnolla asian saamia käänteitä lähiaikoina… Ja odotan luvattua yhteydenottoa Duodecim seuran paraikaa työnalla olevan kivunhoitoon liittyvän ohjeistuksen vastuullisilta toimijoilta jotta voimme keskustella lisää muun muuassa näistä ajatuksista.

Tässä yhteydessä on syytä kiittää myös STM:n Elina Kotovirtaa joka neuvottelevan virkamiehen ominaisuudessa on monin tavoin auttanut tämän toistaiseksi huumausaineeksi luokitellun yrtin statuksen selvityksen kanssa.

Read More

Lääkäri lopetti lääkekannabis reseptien kirjoittamisen

Sain postia, siinä kerrottiin että lääkärini lopettaa Lääkekannabisreseptejen kirjoituksen.

Syy tähän on hieman usvassa, mutta kuulopuheiden perusteella kyse on siitä että Valvira suuressa viisaudessaan olisi asettanut joitain hankalia lisävaateita reseptien kirjoittamisen ehdoksi. Koska täyttä varmuutta siitä mistä tässä on kyse ei ole, ei ehkä ole aihetta spekuloida asialla sen enempää…

Yli 200 lääkekannabiksesta apua saavaa potilasta on näin jäänyt ilman lääkäriä.

Joidenkin tilanne on suorastaan kriittinen koska heidän oireensa pahenevat ja uudesta lääkäristä ei ole tietoa. Joillain potilailla on jopa taipumusta itsensä vahingoittamiseen, toivotaan että kaikki he saavat avun ajoissa.

Nyt on tärkeää toimia yhdessä, Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys ry toivottavasti kykenee auttamaan meitä tässä tilanteessa, ainakin yleensä, edunvalvonta yhteisesti on tapa saavuttaa toivottuja päämääriä.

 

Read More

Lääkekannabis Espanjassa

Yritän hieman selventää kuinka muualla maailmassa lääkekannabikseen suhtaudutaan.

Katalonian itsehallintoalueella kannabiksen käyttöä katsotaan varsin avoimin silmin. Esimerkiksi Barcelonassa on satoja kannabis klubeja joista voi ostaa kannabista klubilla tai kotona käytettäväksi. Poliisi ei puutu pienten, 2g annosten mukana kuljetteluun ja reseptin kanssa voit kuskata lääkekannabista kuten muitakin apteekki lääkkeitä, Klubit myöntävät pieniä alennuksia lääkekäyttäjille joten katalaanien ystävällisyys tulee esille näinkin pienessä asiassa. Kannabiksen hinta klubeilla vaihtelee suuresti 8-25€/g mutta viisaasti ostaen lääkealennuksen hyödyntäen olen halvimmillani päässyt 5€/g. Toki oikeassa paikassa oikeaan aikaa sain kerran kuukauden erän hintaan 3,5€/g.

Klubin jäsenet rekisteröityvät ja se vaatii ulkomaalaiselta NIE tunnuksen. NIE tunnus on ulkomaalaisrekisteritunnus joka on hankittava kun oleskelee espanjassa yli 3kk. Joihinkin klubeihin pääsee myös ilman NIE-tunnusta mutta näitä klubeja viranomaiset tuntuvat aika ajoin sulkevan, koska ne rikkovat myös muita asiaan liittyvää lain säädäntöä.

Tämä toiminta perustuu Espanjan itsehallintoalueiden haluun toimia vapaammin. Keskus hallinto ei kannabista hyväksy viihdekäyttöön ja lääkekäyttö on pahasti jäänyt jalkoihin koska sitä saa käytännössä vapaasti jokapaikassa. Bedrocania on turha mennä kyselemään apteekista. Apteekkarin ilme oli näkemisen arvoinen kun kysyin. Hän suurin silmin ihmetteli että mikset hae tuosta kulman takaa klubista? Näin ollen lääkekannabiksen tuonti espanjasta on mahdotonta koska se ei ole siellä virallinen lääke ja siten kukaan ei kirjoita sille shengen todistusta. Mutta reseptin sieltä voi hakea ja sitten sen avulla näyttää hoidon toimivuuden ja perustella reseptiä ja erityislupaa Suomessa.

Barcelonassa kivunhoitoon erikoistuneella lääkärillä käynti maksaa ensimmäiseltä kerralta noin 100€, jatko käynnit yleensä noin puolet ensimmäisestä käynnistä.

Säännökset poikkeavat hieman eri itsehallintoalueilla ja syytä on muistaa että Espanjan lain mukaan kannabis on kielletty huumausaine.

Read More