Kysyin Fimealta

Minua kiinnosti mihin aiheisiin kannabista on Suomessa määrätty ja näin Fimea vastasi, mielenkiintoista on se että Lääkekannabiksen käyttäjien yhdistys ry jäsenkunnasta suuri enemmistö on muita kuin MS-potilaita ja aiheiden kirjo on suuri, vaikka allaolevasta vastauksesta päätellen voisi toisin olettaa. Fimea ei halua julkaista tätä tietoa ja on pääteltävissä että aihe ei sinällään ole rajoittava tekijä asiaa tarkasteltaessa. Kuten vastauksesta on luettavissa päätös lääkkeen tarpeellisuudesta jää lääkärille.

FIMEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *