Edullisempaa yrttiä osa4.

Luvat…….

Suomihan on rajoitusten luvattu maa. Muutama lupa tarvitaan ennenkun lääkekannabiksen viljelyn voi aloittaa.

Tärkeimässä asemassa on myyntilupa. Mitä lupaa olisi haettava? Lääkkeeksi ei kannabista kannata ajatella prosessin kalleuden ja pitkäkestoisuuden takia. Perinteinenrohdosvalmiste on järkeenkäyvin vaihtoehto mutta lainsäädäntö estää toistaiseksi tämän vaihtoehdon. Jäljelle jää lääkelain mainitsema erityislupa johon nyt on tähdättävä, samalla, kun tehdään työtä lääkelain 22§ 1 kohdan muutosta ajatellen. Tämä lisämääre kun estää lääkekannabiksen luokittelemisen perinteiseksirohdosvalmisteeksi, miksi se on säädetty on toki myös selvitettävä. Kannabis lienee ainut huumaava kasvi jolla on merkittävää historiaa lääkekäytössä ja siten tämän lainkohdan kumoaminen ei aiheutaisi ketjureaktiota. (perinteisenrohdosvalmisteen määritelmä).

Seuraavat luvat löytyvät huumausaine lain piiristä.

Valmistus, käsittely, ym luvat ovat kohtuullisen työn takana niin teknisten kuin resussi vaatimusten osalta. Olen alustavasti tehnyt kuvaukset eri hakemuksista ja prosesseista jotka on hakemusten liitteenä jätettävä eikä niistä ole löytynyt sen kaltaista mutkaa johon tie tyssäisi. Toki varauduttava on että viranomainen (FIMEA) ei heti ala lupia jakelemaan mutta kiellon perusteluthan ovat valitusperuste eri oikeus asteisiin. Toimintaa varten perustetulla yhtiöllä on täydet edellytykset saada ko. luvat ja mikä on merkittävä huomio, New Yorkissa 30 päivänä maaliskuuta 1961 tehtyä vuoden 1961 huumausaineyleissopimusta (SopS 43/1965) muutettuna Genevessä 25 päivänä maaliskuuta 1972 tehdyllä vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskevalla pöytäkirjalla (SopS 42/1975) (vuoden 1961 huumausaineyleissopimus) ei estetä lääkekannabista millään tavoin. Lääkinnällinen käyttö on yksiselitteisesti jätetty sopimuksen ulkopuolelle. Tämä viesti on saatava perille virkamies kuntaan.

On mielenkiintoista nähdä meneekö kansallinen etu, työpaikat, verotulot yms. virkamies vastustuksen edelle, kun aletaan punnita asioiden järkevää hoitoa. Edelleenkin luotan nykyiseen hallitukseen ja oikeastaan koko eduskuntaan siinä että turha pyrokratia on saatava pois yhteiskunnan rattaista.

Riittääkö poliitikkojen talkoointo tähän, se jää nähtäväksi…

2 thoughts on “Edullisempaa yrttiä osa4.

  1. Tiede4tkf6 te4ste4 mite4e4n ennakkotapauksia tai vieamonaisrn tulkintoja? Minua kiinnostaa erityisesti lapsen sananvapauden ne4kf6kulma: misse4 vaiheessa se alkaa painaa enemme4n kuin huoltajan oikeus/velvollisuus pe4e4tte4e4 lapsen puolesta.Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimushan on aika velvoittava: 13 artiklaLapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteense4. Te4me4 oikeus sise4lte4e4 vapauden hakea, vastaanottaa ja levitte4e4 kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia yli rajojen suullisessa, kirjallisessa, painetussa, taiteen tai misse4 tahansa muussa lapsen valitsemassa muodossa.Te4me4n oikeuden ke4ytf6lle voidaan asettaa tiettyje4 rajoituksia, mutta vain sellaisia, joista se4e4dete4e4n laissa ja jotka ovat ve4ltte4me4ttf6mie4: a) muiden oikeuksien tai maineen kunnioittamiseksi; taib) kansallisen turvallisuuden, yleisen je4rjestyksen (ordre public), tai ve4estf6n terveyden tai moraalin suojelemiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *